خوش آمديد!
08:49 شنبه 30 فروردين ماه ، 1393
Plantbio.ir: تالار گفتمان

www.plantbio.ir :: نمايش موضوعات - بافت های گیاهی - بافت آوندی

`

بافت های گیاهی - بافت آوندی

 

ارسال موضوع جديد  پاسخ به اين موضوع    

   www.plantbio.ir صفحه اول انجمن -> بخش دانشجویی -> بافت شناسی و مورفولوژی گیاهی

نمايش موضوع قبلي :: نمايش موضوع بعدي  
نويسنده پيغام

admin
مدیر سایت
مدیر سایت

وضعيت: آفلاين
3 خرداد ماه ، 1390
تعداد ارسالها: 168
امتياز: 500000
تشکر کرده: 1
تشکر شده 4 بار در 4 پست


ارسالارسال شده در: شنبه، 22 مرداد ماه ، 1390 17:24:12    موضوع مطلب: بافت های گیاهی - بافت آوندی پاسخ همراه با اعلان

بافت آوندی ( هادی ) :
Vascular tissue : The conducting tissue found in higher plants . consisting principally of xylem and phloem

اصطلاح آوند ( Vascular ) مخصوص بافتی است که عمل هدایت و جریان مواد مختلفیرا که به صورت مایع است انجام می دهد. مانند سرخرگ آئورت در جانوران عالی.دستگاه آوندی ، به ویژه بافت چوبی ، از لحاظ فیزیولوژی و فیلوؤنی در رده بندی گیاهان اهمیت بسیار داردو گروه بسیاری آز آنها را به نام گیاهان آوندی مشخص می سازد.بافتهای هادی یا آوندی از بافت چوبی و آبکشی تشکیل یافته اند. نقش بافت چوبی هدایت آب و مواد کانی محلول در آن ( شیره خام ) از ریشه به سوی برگ است. بافت آبکشی سبب جریان فراورده های فتوسنتز ی ( شیره پرورده ) در گیاه می شود. از این رو ، مجموعه این دو بافت را دستگاه هادی گویند.

بافت چوبی xylem :
اصطلاح گزیلم از کلمه یونانی گزیلوس ، به معنی چوب گرفته شده است. بافت چوبی از چهار نوع سلول تشکیل شده است که عبارتند از : تراکئید ( Tracheid ) ، وسل ( Vessel ) ، فیبرو پارانشیم چوبی ، که مهمترین آنها تراکئیدها و وسل ها به عناصر تراکئیدی معروف می باشندو غیر زنده می باشند. نقش اصلی این یاخته ها انتقال آب و تا حدودی نیز حفاظت است.یاختهای فیبری در بافت چوبی سبب استحکام گیاه می شود. یاخته های پارانشیمی نیز نقش ذخیره ای و یا سایر فعالیت ها را دارند. بافت چوبی از پرو کامبیوم ( Procambium ) به وجود می آیدو پروکامبیوم از مریستم انتهایی ( apical meristem ) منشاء می گیرد . بافت چوبی با دیواره نخستین را که از پروکامبیوم ایجاد می شود ، بافت چوبی نخستین ( Primary xylem ) گویند. در بسیاری از گیاهان ، پس از رشد نخستین شاهد رشد پسین هستیم . بافت چوبی حاصل از کامبیوم آوندی ( Vascular cambium ) را بافت چوبی پسین ( Secondary xylem ) می نامند.
چوب اولیه Primary xylem که منشاء آن از سلول های پروکامبیوم است و از مشخصات آن وجود عناصر کم و بیش چوبیشده با تزئینات حلقوی و یا مارپیچی است که به ندرت ممکن است با آوند های منقوط یا مشبک همراه باشد. چوب اولیه شامل Proto Xylem و Meta Xylem می باشد. باید توجه داشت که پروتوگزیلم فقط دارایوسل و تراکئید می باشد در صورتیکه متاگزیلم بافت پیچیده تری بوده و علاوه بر وسل و تراکئید دارای فیبر و سلول های پارانشیمی نیز می باشند. همچنین پروتوگزیلم در بخش هایی از پیکر نخستین گیاه که رشد فعال دارندبه وجود می آید در حالیکه متاگزیلم در بخش هایی از پیکر نخستین که رشد طولی آها متوقف شده است ، تشکیل می شود.
چوب ثانویه Secondary xylem که منشاء آن از سلول های کامبیوم بوده که این سلول ها در هنگام تشکیل آوند نموی سریع و فوق العاده دارند و دارای پروتوپلاست فعال و زنده اند و از مشخصات چوب ثانویه وجود عناصر چوبی که دارای تزئینات مشبک یا منقوط هستند ، می باشد.
1- تراکئیدها :
سلول های نسبتا طویل و دوکی شکل که در انتهای آنها هیچگونه منفذی وجود ندارد و معمولا فاقد پروتوپلاست می باشند.
2- وسل ها :
سلول هایی هستند که بر عکس تراکئیدها در انتها دارای منفذ و یا منافذی که به آنها ( Perforation ) گویند ، می باشند. از نظر تکاملی وسل ها را می توان به ترتیب زیر طبقه بندی نمود.
الف ) تیپ Populus : وسل ها معمولا بزرگ و انتهای آنها دارای یک منفذ ساده می باشد.
ب ) تیپ Liridendron : وسل در انتها دارای منافذ ی نردبانی شکل ( Scalariform perforation ) می باشد.
ج ) تیپ Asclepis : وسلها نسبتا پهن و در انتها باز می باشند.
از لحاظ تکاملی تیپ Asclepis پیشرفته ترین و تیپ Populus ابتدایی ترین می باشد. همچنین باید توجه داشت که در دیواره ثانویه وسل ها و تراکئیدها تعداد زیادی منفذ ساده ( bordered pits ) وجود دارد و گاهی نیز ( bordered pit pair ) فقط در بین تراکئیدها و گاهی یک یا چند ( pit- pairs ) بین تراکئیدها و فیبرها و همچنین ( half bordered pit ) و یا ( Simple pit pairs ) بین تراکئیدها و پارانشیم ها که به آن Vertical parenchyma گویند، مشاهده می شود. نحوه ضخیم شدن دیواره ثانویه آوندهای چوبی متفاوت بوده و به اشکال مختلف حلقوی، مارپیچی ، نردبانی ، مشبک و منقوط دیده می شوند.
3- فیبرها :
سلول های فیبری طویل و دارای دیواره ای کاملا ضخیم و یا نازک می باشند. سلول ها ممکن است ، دارای پروتوپلاست و یا فاقد آن و چوبی شده باشند ( Lignified ) . دیواره سلولی فیبرها ضخیم تر از تراکئیدها بوده و از تغییر شکل دیواره تراکئیدها نتیجه می شوندو کاملا از تراکئیدها متمایز هستند.
4- سلولهای پارانشیمی :
پارانشیم هایی هستند که در مجاورت وسل ها و فیبرها قرار داشته و داریhalf bordered pit می باشند. عمل این سلول های پارانشیمیذخیره آب و مواد گوناگون بوده و گاهیممکن است عمل هدایت را برای مدت کوتاهی بر عهده داشته باشند.
در بسیاری از نمونه ها ی گیاهی پارانشیمهایی که در اطراف وسل ها قرار دارند بداخل وسل ها نفوذ کرده و در داخل وسل ها بر آمدگی حباب مانند ایجاد می کنند که بعدا غیر فعال خواهند شد. به این برآمدگیها Tylose گویند. این برآمدگی ها معمولا در فواصل pits ظاهر می شوند. گاهی هسته و قسمتی ازسیتوپلاسم پارانشیم داخل تیلوز می گردند و بعضی اوقات مواد ergastic را نیز در خود ذخیره می سازند. معمولا موقعی تیلوز تشکیل می گردد که قطر کمتر از 10 میکرون نباشد. در گیاهانی مانند بلوط Quercus ، اقاقیا Robinia و انگور Vitis و توت Morus تیلوز به خوبی دیده می شود.
وظیفه تیلوز کاملا مشخص نیست ولی آنچه که مسلم است اینست که تیلوز باعث بسته شدن وسل ها در قسمت قلب چوب و قسمت چوب نرم و قسمتهایی که وسل صدمه می بیند ، می شوند. همچنین در بیماریهای مختلف تیلوز باعث بسته شدن وسل ها خواهد شد.
در بازدانگان Gymnosperms آوند چوبی فقط از نوع تراکئید می باشدو آنها فاقد وسل و یا فیبر هستند.

بافت آبکشی ( غربالی ) :
اوند آبکشی هدایت مواد غذایی حاصل از فتوسنتز را بر عهده دارد ، یعنی حرکت و جابجایی مواد آلی ساخته شده در اندام های هوایی بویژه برگها به سایر قسمت ها ی گیاه و تا انتهایی ترین نقاط ریشه از طریق آوندهای آبکشی صورت می گیرد آوند آبکشی خود شامل قسمت های زیر است :
1- عناصر آبکشی خود به دودسته تقسیم می شوند:
الف ) سلول های آبکشی ( Sieve cells )
ب ) لوله های آبکشی ( Sieve toube )
2- سلول های همراه ( Companion cells )
3- سلول های آلبومین دار ( آلبومینوئیدی ) ( Albuminous cells )
سلول های ابکشی و لوله های آبکشی را مجموعا ، عناصر آبکشی می نامند که هدایت شیره پرورده بوسیله آنها صورت می گیرد.

لوله های آبکشی:
این لوله ها متشکل از سلول های درازی می باشند که در قسمت های انتهایی به همدیگر چسبیده و لوله های آبکشی را بوجود می آورند. با بلوغ اجزای لوله های آبکشی ، دیواره حد فاصل آنها به صورت صفحه ای سوراخدار شبیه آبکش در می آید که اصطلاحا آن را صفحه آبکشی ( Sieve plate ) می نامند. لوله های آبکشی و سلول های آبکشی در ابتدا مانند سلول های پارانشیمی دارای پروتوپلاست و کلیه اندامک های سلولی بویژه میتوکندری، پلاستیدو دیکتیوزوم می باشند.با بلوغ و متمایز شدن عناصر آبکشیتغییرات عمده ای در پروتوپلاست آنها بوقوع می پیوندد که مهمترین آنها کاهش مقدار سیتوپلاسم است. و این کاهش سیتوپلاسم در موقع بلوغ به حدی می رسد که به صورت لایه نازکیدر اطراف سلول قرار میگیرد. لازم به توضیح است که سلول های همراه دارای تمام اندامک ها می باشند. سوراخهای آبکشی موجود در صفحه آبکشی باعث ارتباط پروتوپلاست سلول های مجاور با یکدیگر می شوند. اندازه و قطر سوراخ ها ی آبکشی تقریبا بین 1 تا 15 میکرون می باشد. در اطراف سوراخ های آبکشی ماده مغذی مخصوصی بنام کالوز ( Callose ) وجود دارد. کالوز پلیمری مخصوص از گلوکز است که بوسیله معرف آنیلین آبی به صورت آبی شفاف در می آید. ظهور رسوب کالو.ز در محل سوراخ ها ممکن است موجب بسته شدن سوراخ های آبکشی شده و در نتیجه جریان شیره پرورده در لوله های آبکشیمتوقف شود. منشاء تشکیل آبکش اولیه( Primary phloem ) مانند چوب اولیه از پروکامبیوم می باشد. آبکش اولیه شامل proto phloem و meta phloem می باشد. آبکش ثانویه که همزمان با تشکیل کامبیوم ( Cambium ) در ریشه و ساقه گیاهانی که دارای ساختمان پسین ( رشد قطری) هستند ، بوجود می آید.

سلول های همراه :
معمولا در کنار لوله ای آبکشی سلول های دیگری بنام سلول همراه وجود دارد که این سلول ها نیز مانند آبکش ها منشاء مریستمی دارند. در ساختمان اولیه نهاندانگان یک سلول پروکامبیوم بوسیله دیواره مورب طولی به دو قسمت شده که یکی تبدیل به لوله آبکشیو دیگری سلول همراه را بوجود می آورد. سلول های همراه بیشتر در نهاندانگان وجود دارند و نهانزادان آوندی و بازدانگان و گیاهان کلامیدوسپرم ( بجز Gnetales ) فاقد آن هستند. از اختصاصت سلول های همراه این است که فاقد نشاسته بوده و سیتوپلاسمی متراکم و هسته ای درشت دارد و به خوبی از سایر سلول های پارانشیمی مجاور قابل تشخیص است در ضمن نسبت به سلول های آبکشی کوتاهترند. هر سلول همراه می تواند در یک موقعیت مساعد در اثر تغییرات سیتولوژیکی به یک لوله آبکشی تبدیل شود و بیشتر کار ذخیره و تسهیل و تنظیم شیره پرورده در لوله های آبکشی را به عهده دارد.

سلول های آلبومینوئیدی:
این سلول ها که مخصوص گیاهان بازدانه بوده و گیاهان نهاندانه معمولا فاقد آنند از نظر فیزیولوژی با سلول های همراه نهاندانگان قابل مقایسه بوده و تقریبا مشابه آنها هستند. سلول های آلبومینوئیدی فقط با سلول های آبکشی ارتباط دارند و با سایر سلول ها ی بافت مجاور مانند سلول های ذخیره ای نشاسته و یا سلول های پارانشیم آبکشی که در جهت عمودی و یا عرضی قرار دارند به هیچ وجه ارتباط از راه pit ندارند. این یاخته ها سرشار از پروتئینها هستند.

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي بازديد از سايت ارسال كننده مطلب
تمامي مطالب ارسال شده:   
ارسال موضوع جديد   پاسخ به اين موضوع   

   www.plantbio.ir صفحه اول انجمن -> بخش دانشجویی -> بافت شناسی و مورفولوژی گیاهی

زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
صفحه 1 از 1
  
نام کاربري:      کلمه عبور:     

~ يا ~
عضويت در سايت

  


 


Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group